RSS

Arhive pe etichete: Rai

Diferentele dintre Biserica-Ortodoxa si cea Romano-Catolica de Parintele Cleopa

Care sunt punctele principale care ne despart de catolici ?
Învăţăturile principale care ne despart dogmatic şi canonic de catolici sunt :
1 – Întâi este filioque. Ei zic că Duhul Sfânt purcede şi de la Tatăl şi de la Fiul. Această greşeală dogmatică este cea mai grea. Sfântul Evanghelist Ioan spune că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi este trimis în lume prin Fiul. ( Ioan )
2 – Al doilea este supremaţia papală. Papa este considerat de ei capul suprem al Bisericii creştine, adică locţiitorul lui Hristos pe pământ ! Mai mare decât toţi patriarhii ! Ceea ce n-a făcut Biserica Universală. Mândrie drăcească. Papa se numeşte urmaşul Sfântului Petru !
3 – Infaibilitatea papală. Şi zic că Papa nu poate greşi ca om, în materie de credinţă, când predica el, ceea ce este iarăşi o dogmă nouă respinsă de Biserica Ortodoxă.
4 – Al patrulea este purgatoriul. Ei zic că intre Rai şi iad ar fi un foc mare unde stă sufletul câteva sute de ani şi se curăţă, apoi se duce în rai. Nu scrie în Sfânta Scriptură aşa ceva; nu-i prevăzută nicăieri această învăţătură.
5 – Azimile. Ei nu slujesc cu pâine dospită, ci cu azime, ca evreii.
6 – Catolicii mai au o dogmă nouă : imaculată concepţie. Ei zic că Maica Domnului ar fi născută de la Duhul Sfânt. Nu-i adevărat. Este născută în chip firesc din dumnezeieştii Părinţi, Ioachim şi Ana, ca rod al rugăciunii.
7 – Au substanţialitatea. La sfinţirea Sfintelor Daruri, catolicii nu fac rugăciunea de invocare a Sfântului Duh, cum facem noi la Sfânta Epicleza. Ei zic că Darurile se sfinţesc singure, când se zice : Luaţi, mâncaţi … şi celelalte. Nu au rugăciunea de pogorâre a Duhului Sfânt, peste Daruri.
8 – Celibatul preoţilor; preoţii catolici nu se căsătoresc. Sunt celibatari, împotriva Sinoadelor Ecumenice, care au hotărât ca preoţii de mir să aibă familie.
9 – Ei au şi indulgenţele papale. Altă rătăcire. Papei, dacă îi dai parale multe, poţi să faci oricâte păcate, te iartă, te dezleagă. Sfinţii lor au prea multe fapte bune, n-au ce face cu ele, le dă papei, iar el vinde aceste merite prisositoare spre iertarea păcatelor oamenilor care nu au destule fapte bune.
10 – Şi mai este un punct important : mirungerea. Catolicii nu miruiesc copiii imediat după Botez, ci la şapte-opt ani şi numai arhiereii îi miruiesc.
Noi avem liturghiile constantinopolitane ale Sfântului Vasile cel Mare, Grigore Dialogul şi Sfântul Ioan Gură de Aur, iar catolicii au liturghia romană şi cea ambroziană.

Reclame
 
Scrie un comentariu

Scris de pe iunie 9, 2013 în Uncategorized

 

Etichete: , , , , , , ,